Firmast

 

Firma SMALGER alustas oma tegevust ehitusvaldkonnas 2001. a. Põhisuunaks on veevarustus-, kanalisatsiooni-, gaasi- ja soojavarustustorustike ehitus suletud meetodil – mikrotunnelmeetodil.

 

Mikrotunnelkompleksid on tehnilise progressi viimane sõna, üks maaaluste kommunikatsioonide läbinduse perspektiivsetest meetoditest linna tihehoonestuse tingimustes, raudteemagistraalide, autoteede, jõgede, järvedega kokkupuutekohtades, igasugustes geoloogilistes tingimustes.

 

Mikrotunneltehnoloogia eelisteks on kommunikatsioonikollektorite läbindamine pinna avamiseta, mis võimaldab säilitada linna tavainfrastruktuuri ning vähendada mullatööde rasketehnikakompleksi kasutamist.

 

SMALGERil on litsentsid EEH002827, EEJ002215 ja EEO002144 veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitustöödeks.

Insenerkommunikatsioonide maaaluse ehitamise objektidel kasutatakse mikrotunnelläbinduse komplekse, nagu näiteks AVN firmalt Herrenknecht GmbH (Saksamaa).

 

Firma SMALGER töötajad on saanud vajaliku väljaõppe firmas Herrenknecht GmbH (Saksamaa) ning neil on mikrotunnelkomplekside töökogemus alates 1997. a.


                                      
Aastast 2007 teostab firma SMALGER ehitamist mikrotunnelmeetodil Riia, Liepaja (Läti), Vilniuse, Trakai (Leedu) linnades. Vt jaotis meie objektid.