Mikrotunnelmeetodi tehnoloogia ei nõu pinna avamist kogu kommunikatsioonide paigaldamise trassi ulatuses. Mikrotunnelmeetod võimaldab täita kommunikatsioonide paigaldamise ülesandeid raskeimates tingimustes, kus varem polnud ilma spetsiaalsete meetodite (veetaseme alandamine, külmutamine jt) kasutamiseta võimalik hakkama saada.


Mikrotunnelmeetod leiab üha laiemat kasutamist suurtes linnades kui kollektorite ehitusmeetod kaevikuvabal viisil. Tehnoloogia tähtsaks eripäraks on mikrotunnelmeetodi läbinduse kõrge täpsus ja pidev kontroll selle trajektoori üle.

Firma SMALGER teostab mikrotunnelläbinduse kompleksi töid firma „Herrenknecht“ masinatega AVN, mis võimaldavad paigaldada klaasplast-, polümeerbetoon-, keraamilisi, raudbetoon- ja terastorusid välisläbimõõduga 400-1400 mm kuni 250 m vahemaaga ilma vahekaevudeta.

 

Mikrotunnelmeetodi tehnoloogia põhimõtteline skeem

 

Microtunneling technology

Maapinnalt ehitatakse kaevud: stardi- ja vastuvõtukaevud, nendevaheline vahemaa võib olla 50…250m, sügavus kuni 10 m ja enam.


Plaani järgi võivad kaevud olla ümmargused või kandilised, küljemõõtudega umbes 5 m.


Mikrotunnelkompleksi AVN tööorgan teostab stardikaevust läbinduse liigveesurve olemasolul laavas. Vee etteandmine AVN lõiketööorganile ja kujunenud pulbi väljapumpamine toimub pumpadega, mis paigaldatakse maapinnale stardikaevu juurde. Stardikaevu antakse samuti raudtorude üksikud lülid, mis vajutatakse pinnasesse tungraudadega, mis võimaldab teostada kollektori horisontaalläbinduse. Läbinduse täpsust korrigeeritakse maapealsest juhtimisjaamast laserkiire abil. Kõiki tehnoloogilisi- ja kontrollfunktsioone teostatakse mikrotunnelmeetodi puhul arvuti abil. Töödeldud pulp juhitakse pumpadega settenõusse; vett sellest kasutatakse läbindamisel korduvalt, tahke sete viiakse kogunemise järgi prügilasse.


Mikrotunnelmeetod AVN kompleksiga teostatakse poolautomaatrežiimil juhtimisblokis viibivate operaatorite kontrolli all.